Nye nettsider!

Hasle og Frydenberg Vel lager nye nettsider, som du vil finne her: https://hfv.oslo.no/

Materialet fra de gamle nettsidene (hasleogfrydenbergvel.no) tas vare på, og deler av materialet vil bli brukt på nye nettsider etter hvert.

Epostadressene til Vellet og styremedlemmer vil også kunne endre seg, men du kan trygt sende epost til Styret gjennom adressen styret@hasleogfrydenbergvel.no også i fremtiden.

Nytt styre fra 2017

2017_Styret
Fotograf: Kristian Marstrand Pladsen

Styret i Hasle og Frydenberg vel 2017. Fra v:
Eva Reistad, sekretær
Zhira Beck, varamedlem
Terje A Frostad, varamedlem
Øyvind Holmby, leder
Marianne Bjerke, kasserer
Norun Holst, styremedlem
Klaus Ruyter, nestleder
Stig Henning Thune, styremedlem/web-ansvarlig var ikke tilstede.

Årsmøte og beboer møte 23.mars 2017

Velkommen til årsmøte 23.mars 2017 kl 18-1845.
Timen etter vil det være beboer møte, 19-2030.

Vedlagt dokumenter:
2017_03_23_årsmøte 23.mars 2017.pdf
2017_03_23_Beboermøte 23. mars 2017.pdf

Oppstilling buds-regn 2016-2017.pdf
Regnskap for 2016.pdf
Revisorbekreftelse H-F-V 2016.pdf
Valgkomiteens innstilling for 2017-18.pdf
Årsberetning 2016 – signert.pdf

Debatt om barn og byutvikling

Debatt om barn og byutvikling

Arrangementsinformasjon

Dato

Tirsdag 19. april

Tid

18:00-20:00

Sted

Peter Møllers vei 2, 0585 OSLO

Om aktiviteten

En god by for barn er en god by for alle! Hvordan skal vi få det til i Hovinbyen? «Strategisk plan for Hovinbyen» viser hvordan Hovinbyen kan omdannes fra et område preget av lager og industri, til å bli et attraktivt byområde med mange nye boliger, også for barnefamilier.

Tendensen er fortsatt at folk flytter ut av byen når barna har nådd skolealder. Hva er det byen ikke gir? Vil dette kunne snu med de plangrepene vi foreslår?

Hva skal til for at barnefamilien trives og ønsker å bli boende  i Hovinbyen? Har skolebarna en plass i den tette byen og i de nye byområdene vi bygger? Hva er gode byområder og byrom for barn?

Det blir tegnekonkurranse for barn under debatten.

Program

18:00: Velkommen, Andreas Vaa Bermann, avdelingsdirektør i Plan- og bygningsetaten.

18:10-18:30: Ellen S. de Vibe, etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten, presenterer «Strategisk plan for Hovinbyen».

18:30-19:00: Intervju med paneldeltakerne

  • Ragni Flagstad, leder i Sentralt Ungdomsråd (SUR). Jobber for at ungdommen skal bli hørt av politikerne og administrasjonen i Oslo.
  • John Pløger, professor i byplanlegging og seniorforsker i NIKU. Han har forsknings- og utredningserfaring innen byplanlegging, planprosesser, byutviklingskrefter og byliv.
  • Baard Schumann, administrerende direktør i Selvaag Bolig.
  • Kenneth Dahlgren, sosiolog, Rodeo Arkitekter, og har bred erfaring innenfor prosjekt, research og analyse.
  • Ellen Hellsten, arkitekt og byplanlegger, og grunnla i 2003 arkitektkontoret Ghilardi + Hellsten sammen med Franco Ghilardi.
  • Hanna E. Marcussen, byråd for byutvikling i Oslo kommune og representerer Miljøpartiet De Grønne.

19:00- 19:30: Debatt

19:30 – 19:45: Oppsummering av Ellen S. de Vibe

Det kan komme endringer i programmet.

Barn og voksne er velkommen!

 

Pris og påmelding

Arrangør:

Samarbeid mellom Plan-og bygningsetaten og Norsk design- og arkitektursenter (DOGA).

Pris:

Arrangementet er gratis.

Link: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/etater-og-foretak/plan-og-bygningsetaten/kalender/debatt-om-barn-og-byutvikling-article48029.html?instant=1461081600

Hovinbyen legges ut på høring

Hei!

Vedlagt følger kunngjøringsbrev om at forslag til strategisk plan for Hovinbyen legges ut på høring.  Materiale mottar KUV etter avtale med Plan- og Bygningsetaten (PBE) for fordeling til Velforeninger i det området informasjonen gjelder.

I kunngjøringsbrevet inviterer Plan -og bygningsetaten til et frokostmøte torsdag 11. februar 2016 og/eller ettermiddagsmøte mandag 15 februar 2016.02.07

For mer informasjon og påmelding til møter: Se  hovinbyen.no eller www.oslo.kommune.no/pbe/kalender
Si din mening om planforslag

Se plandokumentene og si din mening på http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening
Plandokumentene kan også sees på hovinbyen.no.

Dere finner ytterligere materiale i saken på Plan- og Bygningsetatens hjemmesider, saksinnsyn under saksnummer 201416451.

Har dere eventuelle kommentarer til forslag til strategisk plan,  må disse være PBE i hende innen 21.03.2016.

Dersom dette også berører andre vel / foreninger i området deres, ber vi om at det blir videresendt til disse.

Vedlegg: 2016_02_04_Plan- og bygningsetate_Kunngjøringsbrev.pdf